Apokalypsa, zjavenie Jána.

Autor: Milan Lehotský | 12.2.2012 o 12:02 | (upravené 22.10.2016 o 11:40) Karma článku: 1,74 | Prečítané:  420x

Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, a od siedmich duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a Knieža kráľov zeme. 

Tomu, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi - Jemu sláva a sila na veky vekov. Amen.

 

Svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci, a pre tvoju vôľu sú a boli  stvorené.

Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa a učinil si nás nášmu Bohu kráľmi a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi.

Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu a dobrorečenie.

Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov.

Spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne, a Baránkovi!

Amen. Dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka a česť a moc a vláda nášmu Bohu na veky vekov. Amen.

Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána a jeho Krista, a bude kraľovať na veky vekov.

Ďakujeme ti, Pane, všemohúci Bože, ktorý si a ktorý si bol a ktorý prídeš, pretože si prevzal svoju velikú moc a kraľuješ.

 

Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti. Preto sa veseľte, nebesia, a ktorí stánite v nich! Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas.

Bojte sa Boha, a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem i more i pramene vôd.

Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy.

Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anjelmi a pred Baránkom, a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vodne ani v noci, tí ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, a ak niekto príjme znamenie jej mena. Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu.

Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí zomierajú v Pánovi. Áno, tak hovorí Duch, aby si odpočinuli od svojich prác, a ich skutky nasledujú s nimi.   
 

Veľké a prepodivné sú tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože, spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, ó, Kráľu svätých! Kto by sa teba nebál, ó, Pane, a neoslavoval tvojho mena?! Lebo ty si sám jediný svätý; pretože všetky národy prídu a budú sa klaňať pred tebou, lebo sú zjavené tvoje spravodlivé súdy.   

 

Spravodlivý si, ó Pane, ktorý si a ktorý si bol, ten svätý, že si to usúdil; lebo krv svätých a prorokov vylievali, a krv si im dal piť, lebo sú hodní.

Áno, Pane, všemohúci Bože, pravdivé a spravodlivé sú tvoje súdy.

Hľa, prídem ako zlodej! Blahoslavený, kto bdie a zachováva svoje rúcho, aby nechodil nahý, a aby nevideli jeho hanby.

Stalo sa!

Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pili všetky národy, a králi zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje.

Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán.
Lebo jeho hriechy dosiahli až do neba, a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.
Preto jedného dňa prídu jeho rany, smrť a žiaľ a hlad, a bude Pán Boh, ktorý ho súdi.

Veseľ sa nad ním nebo, i vy svätí a apoštolovia a proroci, pretože Boh vykonal váš súd na ňom.

Tak prudko bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a viacej sa nikdy nenájde.
 

Hallelujah! Spasenie a sláva a česť a moc Pánovi, nášmu Bohu, pretože pravdivé a spravodlivé sú jeho súdy, lebo odsúdil veľkú smilnicu, ktorá porušovala zem svojim smilstvom, a pomstil krv svojich sluhov na jej ruke.

Hallelujah! A jej dym vystupuje na veky vekov. Amen, hallelujah!

 

Chváľte nášho Boha, všetci, jeho sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, malí aj veľkí.
 

Hallelujah! Pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten Všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila.

A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých.

Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. To sú pravdivé slová Božie.
Bohu sa klaňaj! Lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva.

 

Verný a Pravdivý a v spravodlivosti súdi i bojuje. Slovo Božie. Kráľ kráľov a Pán pánov.

 

Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. A Boh zotrie každú slzu z ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli.

Hľa, činím všetko nové. Tieto slová sú verné a pravdivé.

Stalo sa.

Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo. Kto víťazí, zdedí všetko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom.
Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým klamárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť.


A hľa, prídem skoro! Blahoslavený, kto ostríha slová proroctva tejto knihy. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný.

Poď ukážem ti nevestu, manželku Baránkovu.
 

A zaniesol ma v duchu na veľký vrch a vysoký a ukázal mi to veľké mesto, svätý Jeruzalem, zostupujúci od Boha z neba, ktorý má slávu Božiu, a jeho svetlosť bola podobná najdrahšiemu kameňu jaspisu, kryštálovému.

A mesto malo veľký múr a vysoký a malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená, ktoré sú mená dvanástich pokolení synov Izraelových; od východu tri brány, od polnoci tri brány, od poludnia tri brány, od západu tri brány.

A múr mesta mal dvanásť základov a na nich dvanásť mien dvanástich apoštolov Baránkových.

A chrámu som nevidel v ňom, lebo Pán Boh, všemohúci, je jeho chrámom a Baránok.

A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietili v ňom, lebo sláva Božia ho
osvecuje, a jeho sviecou je Baránok.

A národy tých, ktorí budú spasení, budú chodiť v jeho svetle, a králi zeme vnesú do neho svoju slávu a česť.

A nevojde do neho nikdy nič obecného, a čo robí ohavnosť alebo lož, iba tí, ktorí sú zapísaní v knihe života Baránka.

 

Tieto slová sú verné a pravdivé.

A Pán Boh svätých /duchov/ a prorokov poslal svojho anjela, aby ukázal svojím sluhom, čo sa musí stať najskôr.

A hľa, prídem skoro! Blahoslavený, kto zachováva slová proroctva tejto knihy.

Nezapečať slov proroctva tejto knihy, lebo čas je blízko. Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte, a kto špiní, nech špiní ešte, a spravodlivý nech činí spravodlivosť ešte, a svätý nech sa posvätí ešte. A hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný. Blahoslavení, ktorí /perú svoje rúcha a/ činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta. A vonku budú psy a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto má rád a činí lož.

Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch.

Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda jasná a ranná.
 

A Duch a nevesta hovoria: Príď!
A ten, kto počuje, nech povie: Príď!

A kto žízni, nech príde a kto chce, nech berie vodu života zadarmo.

Hovorí ten, ktorý svedčí toto:  Áno, prídem skoro! Amen.

Áno, príď, Pane Ježišu!
 

Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami. Amen.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa pre Danka veriť nedá

Žiaľ, nie sme v armáde, ale v Smer-SNS-Híd. Kde, všakáno, je kapitán veľkým pánom.

EKONOMIKA

Zákon na ochranu médií sa dá ľahko obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

DOMOV

Oligarchovia majú novú príležitosť, Markíza má byť na predaj

Hovorí sa aj o predaji denníka Nový čas.


Už ste čítali?