Víťazný život & Základy normálneho kresťanského života

Autor: Milan Lehotský | 11.11.2014 o 11:11 | Karma článku: 3,18 | Prečítané:  632x

Zistili sme, že naša skúsenosť je rad neustálych zlyhaní. Poznali sme tiež, že život, ktorý pre nás určil Boh, oveľa prevyšuje našu bežnú kresťanskú skúsenosť. Spoznali sme, že víťazný život, ktorý nám Boh dal, je Kristus, a že ľudské prostriedky, ako potláčanie, zápasy, modlitby a tak ďalej sú bez úžitku. Víťazný život má päť charakteristických znakov, z ktorých najdôležitejší je ten, že v takom živote ide o výmenu, a nie o zmenu.

Dve najzákladnejšie podmienky prežívania víťazného života sú:

1/ Poddať sa alebo pustiť veci zo svojich rúk!

2/ Uveriť! Keď Boh hovorí:

Jeho milosť nám stačí, tak nám stačí!

Našim životom je Kristus, tak potom On je našim životom!

Našou svätosťou je Kristus, tak potom On je našou svätosťou!

Pustiť veci zo svojich rúk znamená vzdať sa svojho úsilia o kontrolu nad vecami a ignorovať vlastné úsilie, rezignovať. Keď už my nie sme schopní, bude schopný Boh.

Viera robí reálnym to, čo Boh už urobil. Keď sme uverili, naša viera sa musí vyskúšať.

 

Čo urobiť každý deň,

keď sme dosiahli víťazstvo:

Premáhať obkľučujúci hriech.

Žiadny kresťan, ktorý zakúsil víťazstvo, by nemal so sebou vláčiť žiadny osobný hriech. Pán nás spasil a stal sa našim víťazným životom.

Môžeme povedať:

Pane, ďakujem Ti a chválim Ťa, pretože Kristove víťazstvo sa stalo mojim víťazstvom!

Pane, ďakujem Ti a chválim Ťa, pretože Kristova svätosť je mojou svätosťou.

Je to Kristus, ktorý žije vo mne. Preto teraz môžem právom očakávať, že Boh hriechy odo mňa vyženie.

Keď raz niekto zvíťazil, mal by povedať Bohu:

Pane očakávam od teba, že odo mňa tieto hriechy vezmeš.

Prv ako človek prijme víťazný život, nemá silu, aby ten boj vybojoval. Teraz, keď víťazný život prijal, má silu bojovať. Teraz má vieru i silu a môže sa pustiť do boja.

Pozor: Ide o to, či bojujeme preto, aby sme zvíťazili; alebo víťazíme, aby sme bojovali. Nikdy sa nemôžeme   prebojovať k víťazstvu, ale správne je, aby sme víťazili v boji.

Preto si treba položiť otázku, či postupujeme od boja k víťazstvu, alebo od víťazstva k boju?

Mnohí kresťania bojujú a usilujú sa víťaziť, ale výsledok je zakaždým vždy zlyhanie.

Víťazstvo nikdy nedosiahneme svojim vlastným úsilím.

Víťazstvo prichádza od Krista, je to niečo, čo dáva výlučne Boh.

Uverili sme, že Pán je naša svätosť, dokonalosť i víťazstvo. Preto všetko ostatné musí teraz preč. Všetko, čo nesadil Otec, bude vykorenené.

Rozumejme: Či naše tvrdošijné hriechy pochádzajú z Kristovho života? Samozrejme, že nie.

A keďže nie sú z Krista, môžeme im prikázať, aby odišli.

Ak sa však snažíme najprv im vzdorovať, a tak ich premáhať, budeme celkom iste porazení.

Ak sa chceme k víťazstvu prebojovať vlastnou silou, iste zlyháme.

Ale ak najprv zvíťazíme a potom sa dáme na boj, a ak budeme bojovať z pozície víťazstva, pôjdeme od víťazstva k víťazstvu.

Bojovať z pozície víťazstva znamená povedať:

Pane, ďakujem Ti a chválim Ťa, že si zvíťazil! Pretože si zvíťazil, môžem všetky tieto hriechy od seba odohnať.

Potom, čo kresťan zakúsil víťazný život, mal by povedať:

Vďaka Bohu. Pretože Kristus je mojim životom, tieto hriechy by už vo mne nemali zostať. Musia odísť.

Každý hriech ktorý na nás doráža, možno okamžite odstrániť. Toto je pravý význam boja. Od hriechu, ktorý nás neustále sprevádzal, sa teraz môžeme šmahom ruky oslobodiť. V tom je význam víťazstva.

 

Uznať, že sa to nedá zvládnuť

prijať Krista ako svoje všetko.

Náš život by mal byť vždy taký, aký bol v deň, keď sme zakúsili víťazný život.

Každé ráno, keď sa zobudíme, mali by sme Pánovi povedať:

Bože, pred Tebou som stále slabý a bezmocný. Nezmenil som sa, som stále ten istý. Ale aj tak Ti ďakujem, lebo Ty si stále môj život a stále si moja svätosť a moje víťazstvo. Verím, že budeš žiť svoj život zo mňa po celý deň. Bože, ďakujem Ti, lebo všetko je podľa Tvojej milosti, a Tvoj Syn už všetko dokonal.

 

Dva typy pokušenia:

ako sa s nimi vyrovnať

1/ Jeden typ pokušenia nám nedáva čas sa ním zaoberať, nedáva nám čas sa nad ním zamyslieť, prichádza nečakane.

2/ Druhý typ prichádza pomaličky, dáva nám čas na zamyslenie, v postupných náznakoch.

Keď sme však začali prežívať víťazný život, stále sa musíme ráno, keď vstávame, pomodliť dve modlitby. Keď tieto dve modlitby zanedbáme, určite znova zlyháme.

V prvej modlitbe hovoríme Pánovi:

Vysloboď ma z pokušení. Nedovoľ im, aby prišli na mňa skôr, než budem mať šancu o nich premýšľať. Nedovoľ, aby som hrešil bez možnosti to zvážiť.

Rimanom 5.12-19 nás učí niekoľko vecí, a hovorí nám, že naša jednota s Kristom je rovnaká ako jednota s Adamom. Tak ako sme hrešili preto, že sme spojení s Adamom, tak nám jednota s Kristom poskytuje spravodlivosť.

Mali by sme povedať Pánovi:

Tak ako som bol spojený s Adamom a hrešil som nevdojak a bez rozhodovania, tak som dnes v Kristovi. Môžem byť trpezlivý bez akéhokoľvek vlastného rozmýšľania či rozhodovania. Nemusím bojovať, aby som sa stal trpezlivým.

Pane, nie je možné, aby som premýšľal o všetkých veciach, s ktorými sa dnes stretnem. Ale ďakujem Ti a chválim Ťa, pretože moje spojenie s Tebou je také pevné ako moje spojenie s Adamom.

Keď na mňa dnes príde pokušenie, môžeš vyjadriť svoju miernosť, svätosť a víťazstvo cezo mňa, aj keby tá situácia bola pre mňa príliš neočakávaná, aby som mohol o nej premýšľať alebo sa jej postaviť na odpor.

Každé ráno by sme mali veriť v Kristov život, a budeme prežívať spontánne Jeho víťazstvo. Pokiaľ máme vieru, všetky Božie skutočnosti sa stávajú našim vlastníctvom.

A čo máme robiť s druhým typom pokúšania? Nemali by sme mu venovať pozornosť, ani s ním bojovať. Všetko závisí od Pána Ježiša.

V druhej modlitbe hovoríme Pánovi:

Pane, nemôžem to zvládnuť. Nielen, že to nezvládnem, ale ani sa nebudem pokúšať to zvládnuť. Pane, neviem byť trpezlivý a ani sa nebudem snažiť byť trpezlivý. Nedokázal som to v minulosti a nedokážem to ani teraz. Ďakujem Ti a chválim ťa, že to nedokážem. Hallelujah! Nedokážem to. Hallelujah! Nemám silu sa s tým vyrovnať.

Súčasne by sme mali zdvihnúť hlavu, pozrieť na Krista a povedať Mu:

Pane, Ty to dokážeš!

Ty vo mne nie si slabý. Ty si vo mne silný.

Pane, ďakujem Ti a chválim Ťa, lebo Ty si mocný. Hallelujah! Ty si mocný!

Ak zaujmeme taký postoj, pokušenia odídu. Keď bojujeme a zápasíme s pokušeniami, zdá sa, akoby nechceli odísť. Ale keď vyhlásime, že sami to nedokážeme, ale Boh to dokáže, a keď sa pýšime svojimi slabosťami a chválime sa Božou mocou, pokušenia odídu.

Pred nami sú dva svety.

Jeden je svet fyzický a druhý je svet duchovný. Keď používame svoje telesné orgány, žijeme vo svete fyzickom. Ale keď používame vieru, žijeme vo svete duchovnom.

Existujú dva svety a každý deň sa medzi nimi musíme rozhodovať. Keď žijeme svojimi zmyslami, žijeme v Adamovi a keď žijeme vierou, žijeme v Kristovi. Keď žijeme v Kristovi, všetko v Kristovi bude našou skúsenosťou.

Biblia nikde neučí, že je možné hriech vykoreniť. Ale len čo veriaci vstúpi do víťazného života v súlade s princípom Božieho diela a podľa Jeho ustanovení a prikázaní, nemal by už hrešiť. Je možné, aby sme prejavovali Krista každý deň a je možné, aby sme každý deň dokonale víťazili. Len čo však začneme žiť vo svojich pocitoch a svojimi pocitmi, tak zlyháme.

Áno, každý deň musíme žiť vierou, jedine tak môžeme všetko v Kristovi urobiť reálnym.

 

Obnovenie krvou

ihneď po zlyhaní

Čo máme robiť, keď zhrešíme? Ihneď by sme mali prísť k Bohu a svoje hriechy vložiť pod Kristovu krv.

Hneď v najbližšej chvíli môžeme zdvihnúť zrak k Pánovi a povedať:

Bože, ďakujem Ti a chválim Ťa, pretože Tvoj Syn je stále môj život a moja svätosť. On bude žiť svoj víťazný život z môjho vnútra.

 

Správny každodenný

vzťah s Kristom

Každý deň by sme mali hovoriť:

Pane, Ty si mojou Hlavou a ja som Tvojim údom.

Pane, Ty si stále môj život a stále si moja svätosť.

 

Rast:

Vidieť pravdu a prijímať milosť

Pravda našu potrebu odhaľuje, zatiaľ čo milosť našu potrebu uspokojuje.

Hovorme:

Bože, ukáž mi na tomto, že Kristus je moje víťazstvo a moje zaopatrenie. Som naveky žobrákom. Som večný bedár. Musím dnes prísť za Tebou a prídem za Tebou aj zajtra aj pozajtra.

Pane, som stále bezmocný. Stále Ťa potrebujem, aby si preberal moje úlohy.

Vyznávam svoje hriechy /musíme hriech nazvať pravým menom a hriech nazvať hriechom/. Bože, ja už sa nezmením. Znova som sa poučil. Nikdy sa nemôžem zmeniť a ani sa meniť nemám v úmysle.

Bože, ďakujem Ti, pretože toto je ďalšia príležitosť chváliť sa svojou slabosťou! Bože, ďakujem Ti, pretože Ty to dokážeš! Ďakujem Ti, pretože Ty dokážeš moju slabosť odstrániť.

Bože, zhrešil som! Potrebujem Krista, aby vo mne uskutočňoval svoj život.

Bože, ak mi nedáš, aby som ho miloval, ja ho milovať nedokážem. Ty si jediný, kto dokáže milovať.

Ježiš:

Hľa, Ja Som s vami po všetky dni až do skonania veku.

 

Spracované v Duchu Biblie a publikácie Watchmana Nee, Víťazný život. Základy normálneho kresťanského života.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa pre Danka veriť nedá

Žiaľ, nie sme v armáde, ale v Smer-SNS-Híd. Kde, všakáno, je kapitán veľkým pánom.

EKONOMIKA

Zákon na ochranu médií sa dá ľahko obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

DOMOV

Oligarchovia majú novú príležitosť, Markíza má byť na predaj

Hovorí sa aj o predaji denníka Nový čas.


Už ste čítali?