Prvá pomoc pre zranené manželstvo

Autor: Milan Lehotský | 10.5.2016 o 10:55 | Karma článku: 2,28 | Prečítané:  407x

Keď mi Michael po prvýkrát povedal, že si našiel inú ženu a chce sa rozviesť, bola som v šoku. Nebola som schopná myslieť, cítiť. Zmeravela som.

Týmito slovami začína Marilyn popisovať začiatok svojej osobnej skúsenosti, ktorú s odstupom času zverejnila v útlej brožúrke, nazvanej: Prvá pomoc pre zranené manželstvo. 

Michael, jej manžel, v predslove uviedol: Pre Marilyn by bolo jednoduchšie riadiť sa okolnosťami. Bolo by pre ňu ľahšie starať sa len o svoje dobro. Ale to nie je Božia cesta. Podstata toho, čo jej Boh povedal, spočívala v tom, že ak sa odovzdá Jemu a Jeho Slovu, nič nezabráni tomu, aby prijímala všetko požehnanie zasľúbené v Slove.

Marilyn sa dala do Božích rúk namiesto toho, aby robila veci „svetským“ spôsobom. Počas troch ťažkých dlhých rokov bojovala za naplnenie Božej vôle v jej živote, s minimálnou podporou kresťanskej komunity a samozrejme bezo mňa. Nebol to ľahký boj, ale jej srdce išlo za Pánom. Z rozprávania Marilyn dostanete predstavu boja, ktorý vás čaká. Ale väčší je ten, čo je vo vás, než ten, čo je vo svete. Víťazstvo je vaše. A v prípade Marilynho víťazstva – teraz má manžela, (mňa), slúžiaceho Bohu, a buduje sa v manželstve, ktoré je na slávu Pánovi a službu Jemu.

Marylin: Vedela som, že nie všetko je medzi nami v poriadku, ale vždy som si myslela, že to prekonáme. Nakoniec, milovali sme jeden druhého. Boli sme manželia. Zajtra sa to mohlo zlepšiť.

Zrazu nebola nádej na žiadne zajtra. Opúšťal ma a nemal záujem pracovať na našom manželstve. Povedal mi, že ma nemiluje a nikdy nemiloval. Povedal mi, že nechce a nikdy nechcel deti. Bola som práve tehotná s naším tretím dieťaťom a cítila som sa zradená a podvedená.

Spomínam si, že som presedela celú noc na okraji vane a plakala tak strašne, až sa mi zdalo, že moje telo sa roztrhne na dve polovice. Všetko bolo čierne a beznádejné. Michael nechcel ísť do manželskej poradne. Nechcel sa o ničom rozprávať. Všetko čo chcel, bolo tráviť čas s ňou.

Bola som zradená, opustená a bezcenná. Moja vlastná hodnota prudko klesala a nepomáhalo mi ani dohováranie od priateľov, aby som to vzdala a nechala ich, nech sú spolu šťastní. Navštívila som pastora, a ten mi rovnako potvrdil, že už sa nedá nič robiť. Je to síce smutné, ale treba to prijať.

Michael nakoniec súhlasil s návštevou poradne, lebo mu niekto povedal, že sa tým urýchli rozvod a ušetria peniaze. Mne hovoril, že sme si už príliš vzdialení na nejakú pomoc. Ešte som v nádeji navštívila jedného nášho priateľa, ktorý slúžil Bohu, ale keďže bol Michael v cudzoložstve, jeho názor bol rovnaký ako mali všetci – že Boh ten rozvod uzná. Nevedel o ničom, čo by mohlo zastaviť rozpad nášho manželstva, keďže Michael nebol ani ochotný spolupracovať.

Nakoniec som prišla k Ježišovi. Komické ako dlho nám niekedy trvá, než skončíme tam, kde by sme vlastne mali začínať. Ježiš ma našiel uprostred mojej bolesti a sĺz. Dal mi pocítiť Jeho bezpečie a lásku a začal pri mne verne stáť. Ukázal mi postupne v Jeho Slove, aký vytvoril model pre manželstvo. Od tej chvíle ma oddelil od mojich emócií a učil ma poznávať pravdu.

A o tom je táto brožúrka. O pravde. Ak chcete sympatie a slzy, určite ich nájdete. Ľudia to pre vás ľahko urobia. Ak chcete nájsť ospravedlnenie pre to, že mu nemôžete odpustiť, aj to sa vám ľahko podarí. Je mnoho ľudí, ktorí boli podobne zranení a budú na vašej strane, súhlasiť s vaším rozhorčením. Ak chcete počuť jasnú a jednoduchú pravdu, tak iba Božie Slovo vám ju môže dať. Môže to byť zo začiatku ťažké, ale Ježiš prisľúbil:

Ak poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí“. (Ján 8:32.)

V pravde je sila. V pravde je uzdravenie. V pravde je obnovenie.

Po návrate domov z manželskej poradne som sa pripravovala na rozvod, ktorý bol už neodvratný. Moja ľudská láska k manželovi pre neustále zraňovanie zomrela. Myslela som si, že Boh vie, že naše manželstvo je mŕtve, a ak mi chce dať nového manžela, bude lepšie, ak pôjdem „po prúde“ a nechám to tak.

Ak sme prijali Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, On prišiel do nášho srdca a hovorí k nám podľa Jeho Slova. Nikdy som nepočula hlas Boha počuteľne, ale vždy viem rozpoznať, kedy ku mne hovorí z môjho srdca. V ten deň ma voviedol do písma, ktoré som si nikdy predtým pri čítaní Biblie nevšimla.

A ženatým, poťažne vydatým prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena nech neodchádza od muža. A keby aj odišla, nech zostane nevydatá alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neopúšťa ženy.“ (1 Kor. 7:10-11).

Keď som to prečítala, ostala som ako omráčená. Nemohla som uveriť, že je Boh v tejto veci tak prísny. Ihneď som sa vrátila k veršom, na ktoré mi poukázali priatelia, keď mi radili, aby som súhlasila s rozvodom. Ukázala som to Pánovi a bola som zvedavá, čo si o tom myslí.

On mi poukázal znova na 1 Kor 7:10-11, aby som si to prečítala. Pomaly mi začalo dochádzať, že Boh nehrá hru. Bolo to treba dodržať. On dal pravidlá, ale nikomu ich nevnucoval. Bola som trochu nahnevaná, že nemá rovnaké pravidlá pre všetkých.

„A čo tých mnoho kresťanov, ktorí sa rozviedli a znova oženili, vydali?“ pýtala som sa.

Znova ma láskavo vrátil do 1 Kor. 7:10-11. Povedal mi: „Toto je môj štandard. Môžeš si sama vybrať a ja budem pri tebe, nech sa rozhodneš akokoľvek. Ak sa rozhodneš ostať sama, budem tvojím manželom. Postarám sa o tvoje deti ako ich otec. Nikdy nebudeš v ničom strádať ty, ani tvoje deti. Zaopatrím ťa ako žiadny manžel na svete. Ak sa rozhodneš prijať manžela späť a zmieriť sa s ním, dovediem ťa k víťazstvu.“

Zrazu som si spomenula na verše: „Neboj sa, lebo sa nebudeš hanbiť, ani sa nehanbi, lebo nebudeš rumenieť, pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti, ani na potupu svojho vdovstva viac nespomenieš. Lebo tvojím manželom je tvoj tvorca. Hospodin zástupov je Jeho meno, a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov, bude sa volať Bohom celej zeme.“ (Iz 54:4-6). A „Je otcom sirôt a sudcom vdov, Boh, v príbytku svojej svätosti.“ (Ž 68:6). Vedela som, že Boh naozaj myslí to, čo hovorí.

Netrvalo dlho a vybrala som si. Nechcela som ostať sama. Mala som dve deti a tretie som čakala. Chcela som domov s mužom a otcom. Chcela som naše manželstvo. Povedala som Pánovi: „Chcem sa s ním zmieriť a prijať ho späť, Pane, ale neviem ako. Nenašla som nikoho, kto by mi potvrdil, že je to vôbec možné.“ „Ja ti hovorím, že je to možné,“ bola jediná odpoveď „a vyučím ťa ako.“

Manželstvo je zmluvný vzťah, svetský odraz Božej nebeskej zmluvnej lásky. Satan nenávidí jednotu a silu spojenia a snaží sa zničiť každé manželstvo, ktoré sa mu podarí.

Čo ste urobili alebo neurobili môže napomôcť pádu vášho manželstva, ale nie je jeho príčinou. Satan a jeho mocnosti plánujú zničiť vaše manželstvo. Okolnosti, ktorým čelíte, sú práve jeho zbrane na boj. Meno Ježiš je stále meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských, pozemských i podzemských, a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. (Flp 2:9-11).

Satanova základná taktika je presvedčiť nás, že tento prípad je príliš zložitý pre Boha. To je klamstvo. My sme v zmluve s Bohom skrze krv Ježiša a stojíme v Bohom posvätenom zmluvnom vzťahu. Akú silu má peklo proti tomu?

Jedného dňa, keď som celá v bolesti kričala na Boha, Ježiš ma voviedol do obrazu v Getsemanskej záhrade (Mk 14:32-42). Po prvýkrát som si uvedomila bolesť, akou On vtedy trpel. Vo chvíli, keď tak zúfalo potreboval lásku a povzbudenie od druhého, Jeho učeníci pospali. Nepoznali Jeho bolesť, nestarali sa. Dobre sa najedli a keďže bolo neskoro, chceli spať.

Ježiš mi ukázal ešte niečo ďalšie, čo sa dialo v Getsemanskej záhrade. On bol zradený niekým koho veľmi miloval a bol zradený v mene lásky bozkom (Mt 26:47-50). Ježiš vie, ako sa cítime. On prežil poníženie a pokorenie. On už toto všetko vyniesol na svojich pleciach, aby sme už my nemuseli. Keď išiel na kríž, On vzal na seba nielen všetky hriechy, ale aj bolesti, poníženie, trápenie a zrady.

Žid 12:2-3 hovorí: „Hľadiac ta na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním strpel kríž, opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Lebo povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste omdlievajúc neustali vo svojich dušiach.“

Keď Duch Svätý inšpiroval Pavla k napísaniu týchto slov, On myslel na nás. On vedel o bolesti, ktorú môžeme cítiť. On vedel o zahanbení z odmietnutia, ktoré nás môže zasiahnuť. On chcel, aby sme upriamili pozornosť na Ježiša. Preto boli tieto verše napísané, aby sme my vedeli, ako sa zachovať, keď sa to prihodí v našom živote.

Jedna z vecí, ktoré sa udiali počas môjho boja za manžela a naše manželstvo bolo, že som začala spoznávať Ježiša takým spôsobom, ku ktorému by som nikdy neprišla, nebyť toho, že som bola okolnosťami donútená úplne sa na Neho spoľahnúť.

Spoznávala som Jeho úžasnú lásku ku mne, Jeho vernosť a nikdy sa nemeniace srdce. Stal sa mojou skalou uprostred búrky. Nikto nemôže zničiť ten vzťah lásky, ktorý sme si vybudovali počas toho času búrky. Dnes je môj vzťah s Ježišom oveľa hlbší práve vďaka tomu, že som Ho začala viac spoznávať v čase problémov.

Ježiš, Ty vieš, že som zranená. Ty si sám na sebe pocítil túto bolesť. Ty poznáš bolesť z odmietnutia, zahanbenia a poníženia. Ty si to vyniesol na kríž kvôli mne a ja Ti to teraz odovzdávam. Chválim Ťa, Pane! Vyvyšujem Tvoje meno! Chcem s Tebou prežívať čas v Tvojom Slove. Povzbuď ma a uzdrav, Ježiš. Amen

Pane Ježišu, ďakujem Ti za Svätého Ducha. Ďakujem Ti za túto novú hĺbku môjho kráčania s Tebou. Pomôž mi denne si uvedomovať, že môj boj nie je proti telu a krvi. Pomôž mi nereagovať na okolnosti zlé ani na dobré, ale pozerať stále na Teba.

Duch Svätý, uč ma, napomínaj ma, povzbudzuj ma. Viem, že keď sa modlím v jazyku, ktorý si mi dal, Ty sa cezo mňa modlíš dokonalú Božiu vôľu. Pomôž mi rozpoznávať Jeho vôľu pre každú oblasť môjho života. Uč ma viesť duchovný boj proti môjmu skutočnému nepriateľovi, diablovi. Amen.

Keď som sa usilovala o uzdravenie nášho manželstva, darilo sa mi, pokiaľ bol Michael mimo domu. Čítala som Slovo, modlila sa v Duchu, chválila Boha a viedla duchovný boj.

V mysli som sa pripravovala, ako mu nabudúce ukážem bezpodmienečnú Božiu lásku. Nebudem s ním bojovať, ostanem v duchu.

Po krátkom čase manžel znova odchádzal a kričal na mňa niečo v zmysle: „Ty sa nikdy nezmeníš. Si stále rovnaká. Hovoríš, že Ježiš robí zmeny v tvojom živote. Fajn, ale ja ich nevidím.“

Zrazu som si uvedomila svoje slová a reakcie a činila pokánie, že som konala podľa tela. Prosila som Boha, aby mi pomohol byť nabudúce lepšia (ak bude nejaké nabudúce), a strávila som dve hodiny v plači, lebo som bola presvedčená, že som zmarila uzdravenie nášho manželstva.

Jedného dňa, keď sa opakovala táto situácia, Boh prehovoril k môjmu srdcu. Povedal mi, že dôvodom, prečo nie som schopná dať Michaelovi bezpodmienečnú lásku, je ten, že som ho videla takého, aký bol, a reagovala som na to, čo som videla. Povedal, že Jeho Slovo nebolo pre mňa zjavením, a tak som iba bezvýsledne citovala Jeho slovo.

Čítaj Lk 4:1-13. Keď Satan pokúšal Ježiša, on zvolil pokušenie, ktoré malo pre neho význam. Ježiš bol hladný po dlhom pôste a tak chlieb bol vhodným pokušením. Ježiš prišiel, aby vydobyl naspäť kráľovstvo na zemi, takže druhé pokušenie bolo tiež „vhodné.“ Ježiš zanechal slávu, ktorú mal v nebi a stal sa sluhom na zemi. (Flp 2:6-8). Posledné pokušenie bolo takisto „dobré“, pretože vyzýval Ježiša, aby dokázal, kým je.

Ako odpoveď na každé z týchto pokušení Ježiš použil Slovo Božie. Nesúhlasil so Satanom, ani sa s ním nehádal. Namiesto toho Ježiš použil Slovo Božie ako meč, (Ef 6:17) a porážal Satana na duchovnej úrovni. Príčina, prečo to mohol Ježiš tak úspešne zvládnuť bola, že dokonale poznal, čo hovorí Slovo Božie o každej situácií. Slovo Božie bola Jeho olovnica a On ňou meral všetko a všetkých.

Viete ako Boh vidí vášho partnera? V deň, keď mi Boh povedal, že Jeho Slovo nebolo pre mňa zjavením, som uznala, že nevidím Michaela Jeho očami. Ukázal mi 1 Tim 3:2-4:

„Teda biskup musí byť bez úhony, jednej ženy muž, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaze, ale taký, ktorý dobre spravuje svoj vlastný dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou.“

Musím priznať, že keď som to po prvýkrát čítala, nemohla som tomu uveriť. Môj manžel bol alkoholik a žil v cudzoložstve. On opovrhoval Božími vecami a zosmiešňoval ma pre moju vieru. Prečítala som si to znovu a spýtala sa: „Pane, hovoríme o tom istom mužovi?“

Potom mi Boh hovoril niečo dôležité. Povedal: „Takto ho vidím, Marilyn. On bude pastorom a učiteľom Slova. Bude privádzať ostatných ku mne. Môžeš tiež súhlasiť s diablom, že Michael je ten, ktorého vidíš svojimi očami, alebo môžeš súhlasiť s mojím Slovom a vidieť ho duchovným zrakom.“

Zostala som ako omráčená. Od tej chvíle som začala Boha naliehavo prosiť, aby nejakým spôsobom pritiahol Michaela do svojho kráľovstva. Myslela som si, že ak by sa dostal bližšie k cirkvi alebo počul evanjelium na stretnutí Obchodníkov plného evanjelia, prijal by Ježiša za svojho Pána. V mysli som však videla Michaela, ako to vypíska.

Zrazu som si uvedomila, ako ďaleko za Božím videním zaostávalo moje videnie. Oľutovala som to a hneď som napísala ten verš s Michaelovým menom. Začala som prosiť Boha o ďalšie verše pre Michaela a všetky som si napísala s jeho menom. A potom ma Boh naučil niečo ďalšie.

Ukázal mi Genesis, prvú kapitolu a priviedol ma pred stvorenie sveta. Potom mi povedal: „Ak ja, Boh, som slovom vykonal veci, prečo ty veríš, že ti stačí pomyslieť si, aby sa stali?“ Uvedomila som si, že som sa Slovo za Michaela modlila sediac potichu, len vo svojej mysli. Začala som chápať, že tieto slová musia byť vypovedané nahlas, aby sa naplnili.

Odvtedy som sa začala modliť Slovo nahlas, vyznávajúc: „Michael je...“ Modlila som sa to znovu a znovu denne, v každom čase a uvedomovala som si, ako veľa musí Boh – tam niekde – pracovať na Michaelovi.

Potom sa stala najzvláštnejšia vec. Jedného dňa Michael prišiel s jeho „hrubým“ privítaním domov. Pamätám si, že som stála v hale, dívajúc sa na neho a myslela som si: „Prečo to povedal? Veď to sa na neho nepodobá.“

Zrazu som si uvedomila, že Božie Slovo sa mi stalo zjavením. Michael, akého som ho poznala z Božieho Slova, bol pre mňa viac skutočný, ako muž, ktorý stál predo mnou poviazaný nepriateľom. Celý čas, kedy som si myslela, že Boh mení Michaela, On menil mňa! Boh menil moje srdce, takže som mohla Michaela vidieť, ako ho videl On.

Od tej chvíle nič nemohlo zmeniť moje cítenie voči môjmu manželovi. Mohla som ho milovať bezpodmienečnou láskou agapé, pretože som vedela, kým je on v Bohu. Slová jeho úst a jeho reakcie boli ľahko rozpoznateľné ako práca nepriateľa. Keď povedal: „Nenávidím ťa a želám si, aby som ťa nikdy nebol stretol,“ vedela som, že takto o mne zmýšľa Satan. To isto nemohlo byť srdce tohto dobrého muža, ktorý sa mal stať kazateľom a učiteľom v mene Ježiš!

Bolo pred nami ešte veľa ťažkých období, ale nepriateľ ma už nemohol oddeliť od poznania Božieho Slova pre Michaela. Bolo jedno, čo na mňa Satan hádzal, mohla som namietať: „Je napísané...“ Božie Slovo bolo pre mňa zjavením.

Pane, ďakujem Ti za Tvoje Slovo. Ďakujem Ti, že si verný svojmu Slovu. Prijímam, čo Ty hovoríš o mne a mojom partnerovi. Prijímam Tvoje Slovo pre naše manželstvo a náš domov. Nebudem viac počúvať hlasu nepriateľa. Prijímam iba Teba. Nechaj Tvoju bezpodmienečnú lásku agapé plynúť odo mňa k môjmu partnerovi. Nech Michael vidí Teba cez láskavosť, ktorú mu preukazujem v Tvojom mene. Amen.

Čas, ktorý trvalo uzdravovanie nášho manželstva, sa teraz zdá neporovnateľne krátky oproti radosti, ktorú Boh vložil do našich životov. On vykúpil čas, ktorý sme Mu poskytli na naše uzdravovanie, a za tie roky zmierovania v nás a cez nás vykonal viac, než by sa mohlo udiať, keby sme Mu ten čas neposkytli.

Ovocie z týchto rokov uzdravovania je väčšie než čas, ktorý to trvalo. Dnes je Michael naozaj tým Božím mužom, o ktorom mi Boh v minulosti hovoril. Je znovuzrodený, naplnený Duchom Svätým a horí pre Boha. Je kazateľom a učiteľom Slova a priviedol veľa ľudí k Nemu práve tak, ako mi Boh povedal.

Boh nás postavil do služby manželstvám a cez nás sa dotkol už tisícov životov. Boh začal rozširovať našu lásku k nim. Aká škoda by to bola, keby sme nechali Satana, aby ovládal tieto manželstvá.

Pane Ježišu, dovoľujem Ti konať to, čo potrebuješ so mnou a mojím životom. Viem, že to občas bude bolieť, ale očakávam, že ma prenesieš za moje limity. Pretváraj ma, Pane, na Tvoj obraz. Použi ma, Pane, ku sláve svojho mena.

A Ocko, keď naše manželstvo bude zmierené a uzdravené, použi nás mocne ako jedno telo, aby sme Tvoju lásku a uzdravenie niesli ostatným. Daj mi víziu, pre Tvoj budúci plán. V mene Ježiš. Amen.

Použité pramene: Marylin Phillipps, Prvá pomoc pre zranené  manželstvo / readgur.com/doc/192927/pre-zranené-manželstvo /

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa pre Danka veriť nedá

Žiaľ, nie sme v armáde, ale v Smer-SNS-Híd. Kde, všakáno, je kapitán veľkým pánom.

EKONOMIKA

Zákon na ochranu médií sa dá ľahko obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

DOMOV

Oligarchovia majú novú príležitosť, Markíza má byť na predaj

Hovorí sa aj o predaji denníka Nový čas.


Už ste čítali?